Aplikácie

        Webová stránka Direktor je určená pre všetkých riaditeľov a vedenie škôl.

Direktor


 

 

 
   Aplikácia, ktrorá vám umožní pracovať s čislami, tabuľkami a grafmi jednoduchšie ako Excel.

Numbers


 

 

Quick Graph

Táto aplikácia vie nakresliť graf ľubovoľnej funkcie v ľubovoľnej mierke a hlavne vie do jedného grafu nakresliť viac grafov naraz.


 

 

Equation

Táto aplikácia s veľmi jednoduchým a prehľadným rozhraním vie zobraziť graf funkcie y=dx3+cx2+bx+c.


 

 

Geoboard – Math learning center

Geoboard je nástroj umožňujúci rýchlu vizualizáciu základných matematických poznatkov.


 

 

MyScript Calculator

MyScript Calculator premení váš tablet na čistý list papiera, na ktorý píšete príklady stylusom. Aplikácia okamžite rozpoznáva Váš zápis a prevádza výpočty v reálnom čase.


 

 

Think 3D free

Hravá aplikácia umožňujúca skladanie priestorových útvarov.

 

Pizza Maths

Pizza Math je matematická hra, v ktorej riešením matematických úloh získavate body. Za tieto body si môžete nakúpiť prísady na vytvorenie vlastnej pizze.


 

 

Ordered Fractions

Zábavná aplikácia na precvičenie práce so zlomkami – hlavne schopnosti krátenia a nájdenia spoločného menovateľa.