Špeciálne školstvo

iPad ako aj všetky Apple zariadenia má v sebe zabudovaných veľa funkcií určených pre rôzne typy postihnutí.

Sluchové postihnutie
Pri sluchovom postihnutí je možnosť nastavenia iPadu na zobrazovanie titulkov a skrytých titulkov, kde samozrejme sa dá predvoliť štýl titulkov, veľkosť písma atď.
Pri načúvaciom aparáte je možnosť nastavenia mono zvuku iPadu, kde sa dá nastaviť vyváženosť hlasitosti zvuku medzi pravým a ľavým kanálom.

Zrakové postihnutie
VoiceOver je zabudovanou funkciou, ktorá umožňuje prerozprávanie položiek na obrazovke iPadu. Zväčšovanie textu na obrazovke iPadu, prevrátenie farieb na pozadí, rozprávanie výberu, možnosť nastavenia väčšieho písma,tučného textu sú ďalšie funkcie využiteľné pri zrakovom postihnutí spolu s možnosťou pripojenie Brailovej klávesnice.

Fyzické a motorické postihnutie
Switch Control umožňuje ovládanie iPadu pohybom hlavy alebo pomocou prídavného zariadenia.
AssistiveTouch umožňuje používať iPad ak máte problémy s dotykovou obrazovkou, alebo potrebujete používať adaptívne príslušenstvo, je tam aj možnosť vytvorenia vlastného gesta na ovládanie.

Spolu s množstvom aplikácií určených pre rozvoj rôznych zručností je iPad neprekonateľným zariadením najmä pre špeciálne školstvo.